ICB Dialoog

ICB Dialoog

meer begrip voor elkaar

We zijn gewend om met elkaar in discussie of debat te gaan. Dat leidt vaak tot tegenstellingen en willen winnen, als individu of als groep. Als dit maar lang genoeg doorgaat kan het leiden tot polarisatie en geweld; in het ergste geval tot oorlog.

Dialoog is een communicatievorm die uitgaat van verbinden, samen onderzoeken wat er speelt en inzicht creëren.Soms leidt dialoog tot oplossingen, maar in ieder geval tot een wederzijds begrip. Ook is het fijn om te ervaren dat er naar je geluisterd wordt als je uitspreekt wat jij denkt en voelt.

Wij eren de gesneuvelden die op de Canadese begraafplaats liggen door mensen uit te nodigen en te leren om in dialoog te gaan. Als mensen echt met elkaar in gesprek gaan met de wil om te begrijpen, werken we mee aan een samenleving waarin mensen met elkaar in verbinding zijn en we vreedzaam met elkaar samenleven.

Uitnodiging

De dialoogcoaches van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats en het Memory Vrijheid Museum nodigen je uit om in dialoog te gaan. Neem met ons contact op als je met een groep:

 • graag echt in gesprek wilt, van mens tot mens;
 • in een gesprek van praten over jezelf naar luisteren naar elkaar wilt;
 • genoeg hebt van gelijk willen hebben en de discussie willen winnen;
 • de kracht van dialoog wilt ervaren;
 • wilt ontdekken hoe jij dialoog kunt toepassen;
 • een bijdrage wilt leveren aan een betere wereld, daar waar jullie dat kunnen en willen;
 • een issue hebt waar je (ogenschijnlijk) niet uitkomt met elkaar;
 • een maatschappelijk thema wilt onderzoeken en bespreken;

Zij gingen je voor

Lees hier de reacties van deelnemers aan onze dialoogsessies:

-Wat ik aan andere mensen zou willen vertellen is dat dialoog een vredige manier is om met mensen een gesprek te voeren. Je gaat veel meer in op een onderwerp en je leert de ander echt veel meer kennen. Dit is fijn als je interesse wilt tonen in de ander en dichter bij hem/haar wilt komen.

-Het gesprek leidt tot verdieping; er komen mooie persoonlijke verhalen op tafel omdat er ruimte is om die te vertellen.

-Ik zou anderen graag willen vertellen dat mensen de vooroordelen die ze hebben over dialoog even opzij moeten zetten en eens een paar lessen dialoog moeten volgen om echt te ervaren wat dialoog nu inhoudt. Juist het opzij zetten van vooroordelen is een van de kenmerken van dialoog. En probeer eens iets meer tijd te nemen om ook in gesprek te gaan over andermans mening, focus eens iets meer op het begrijpen van andermans mening en minder op je eigen. Juist als je luistert naar anderen kun je veel meer leren over jezelf.

-Ik heb altijd snel een mening, maar ik merk dat het de moeite loont om echt te luisteren naar een ander.

-De dialoog die ik heb geleerd is voor mij handig in situaties met bijvoorbeeld mijn ouders, of vrienden/familie, het heeft mij laten zien dat je niet altijd alles `direct’ hoeft te doen, maar dat je ook rustig mag nadenken over wat je wilt zeggen. Ik merkte wel dat ik deze lessen intensief vond omdat het interessant was en ik echt aan het luisteren was.

-Ik heb 'een beter oor' gekregen.


Onze projecten
Hieronder leest u welke projecten wij o.a. met groepen leerlingen uit het middelbaar onderwijs en groepen volwassenen hebben verzorgd:

 • Dialoogbijeenkomsten na afronding profielwerkstuk voor Jacobus Fruytier; Scholengemeenschap uit Rijssen en Etty Hillesum College uit Deventer
 • Themabijenkomst ‘verlies elkaar niet’ n.a.v. het bombardement op Nijverdal bij het Memory Vrijheidsmuseum;
 • Opleidingstraject van vier bijeenkomsten met de titel ‘Vaardig worden in Dialoog’ voor leerlingen van het Canisius College te Almelo;
 • Verdiepende bijeenkomst over ‘vergeven’ na de boekpresentatie van Peter Stelter over het bombardement van Friesoythe.

Meer weten?

Wil je weten of wij jou en je groep kunnen begeleiden bij dialoogbijeenkomsten of wat dialoog voor jullie kan betekenen, schrijf een mailbericht aan info@canadesebegraafplaatsholten.nl . Samen onderzoeken we of we wat voor elkaar kunnen betekenen. En een goed gesprek levert altijd iets op.