Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten

Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten
Maatschappelijke betrokkenheid is de grootste drijfveer achter het initiatief tot oprichting van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten. Hoe houden we de gedachte aan de Tweede Wereldoorlog levend nu steeds minder veteranen de verhalen kunnen vertellen? Dit was voor Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten aanleiding om een informatiecentrum op te richten naast de Canadese Begraafplaats. Het centrum biedt de bezoeker ruimte tot bezinning en geeft de begraafplaats informatieve en educatieve meerwaarde.

De doelstellingen zijn:

  • De gedachte aan de Tweede Wereldoorlog en persoonlijke verhalen levend houden, van generatie op generatie.
  • Een bijdrage leveren aan en het toegankelijk maken van een bron van historische informatie over de eigen regio.
  • Het versterken van de aantrekkingskracht van de Canadese Begraafplaats Holten en natuur- en recreatiegebied Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, zonder het bijzondere karakter van de begraafplaats geweld aan te doen.
  • Het bieden van aantrekkelijk educatief materiaal aan onderwijsinstellingen om de geschiedenislessen 'tastbaar' te maken.
  • Mogelijkheden creëren voor het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en verenigingen om gasten/relaties te ontvangen, te informeren over en te betrekken bij de historie van Noordoost-Nederland.