Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, bestuurt de organisatie en is bevoegd besluiten te nemen.


Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Henk Robben, voorzitter
 • Albert Boode, secretaris
 • Ben Beens, penningmeester
 • Hedwig Dikkers
 • Henk Vincent
 • Jan Aanstoot
 • Bas Sjoerts

Adviesraad

De adviesraad zijn de initiatiefnemers die uitgetreden zijn uit het bestuur en nog vol betrokken zijn bij stichting ICB Holten. De adviesraad brengt advies uit aan het bestuur van de stichting. 


De huidige adviesraad bestaat uit:

 • Albert van de Maat
 • Gerrit Huisman
 • Gerrit Vlogtman
 • Herman Biesters
 • Leo Thiele

Commissies

De commissies bestrijken elk een specifiek werkgebied en aandachtsveld. Elke commissie functioneert zelfstandig maar legt verantwoording af aan het bestuur.

 

De huidige commissies zijn:

 • Facilitaire commissie
 • Financiële commissie
 • Personele commissie
 • PR commissie
 • Research commissie
 • Sponsor commissie

 

Meer weten over vrijwilligerswerk bij het ICB? Kijk dan bij Vrijwilligers.

 

Partners

Pieter Valkenburg is een vrijwilliger/onderzoeker voor het informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten in Atlantic Canada. 

Het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats participeert in:

 

 • Stichting “Canadian War Graves Nederland”
 • Stichting “Platform WOII Overijssel”