Ontstaansgeschiedenis

Midden jaren '80 vormden negen vrienden een groep die wekelijks op zaterdagmiddag bijeen kwamen om de week op een gezellige en informatieve wijze af te sluiten. Zij noemden zich dan ook “De Afsluiters”. Naast ontspanning en gezelligheid had de groep ook de ambitie om meerwaarde te geven aan maatschappelijke zaken met de Holtense gemeenschap als hoofddoel. De negen Afsluiters zetten zich o.a. in t.b.v. de vijfjaarlijkse “4 mei herdenking” op de Canadese begraafplaats.

In 2006 werd een eerste gedachte aan het oprichten van een informatiecentrum gedeeld. Door de grote kennis, uitgebreide informatie, documentatie en bezielende inspiratie van Gert Jan van ’t Holt werden plannen nader uitgewerkt. De stichting Informatiecentrum Canadese begraafplaats Holten werd daartoe in 2008 opgericht. De “Afsluiters” vormden, aangevuld met “bijsluiter” Ben Beens, het eerste stichtingsbestuur. Met de officiële opening op 2 september 2011 door Prinses Margriet en Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, was realisatie een feit.

Helaas zijn onze vrienden Gerrit Oolbekkink (†05-01-2007) en Gert Jan van ’t Holt (†15-10-2014) ons ontvallen.