Vrienden worden? ‘for all generations’

De gedachte aan de Tweede Wereldoorlog en met name aan onze bevrijders levend houden is het belangrijkste doel van de initiatiefnemers van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats op de Holterberg.

Het centrum bij het indrukwekkend ereveld is gerealiseerd door de financiële steun van overheden, bedrijven en particulieren. In het centrum krijgen de 1394 graven elk hun eigen verhaal door persoonlijke anekdotes, dagboeken, foto’s, films, geluidsfragmenten en officiële documenten. Een rijke schat aan informatie over de bevrijding van onze regio is voorhanden. Ook alle wetenswaardigheden over de begraafplaats worden gepresenteerd. Een unieke collectie die we toegankelijk willen houden voor het publiek. Om de toegang tot het centrum laagdrempelig te houden is het vrij toegankelijk. Het toezicht in en beheer van het centrum wordt door vrijwilligers verzorgd.

Maar ook zonder loonkosten zijn voor de exploitatie en onderhoud van het gebouw en de collectie middelen nodig. Die middelen hopen we voor een belangrijk deel te verwerven door bijdragen van particulieren. U kunt uw steentje bijdragen door vriend van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats te worden.

Op het aanmeldformulier kunt u aangeven hoe u ons wilt gaan steunen. Als vriend wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen betreffende het centrum en is de deur van het informatiecentrum natuurlijk altijd voor u open!